ملات پاش بادی
ملات پاش بادی پنوماتیکی یک وسیله مناسب و ارزان برای اجرای ملات پاشی و سیمانکاری روی دیوارهای آجری ، سفالی و تری دی پانل می باشد شما می توانید به سادگی به یک سیستم ملات پاش صنعتی دست یابید برای اطلاعات بیشتر به سایت MD98.IR مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید.

ملات پاش بادی ، ملات پاش بادی آذران سازه ، ملات پاش آذران سازه